dr n. med. specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji Aneta Olek

To wcielenie ciepła, delikatności i totalnej troski. Jeśli chcesz, żeby ktoś zadbał o Ciebie najczulej i najdelikatniej, to dr Olek jest idealnym wyborem! Długoletnie doświadczenie w pracy zawodowej łączy z nieskończonymi pokładami dbałości i empatii.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 2006 r. z wynikiem bardzo dobrym. Tak bardzo spodobało jej się na uczelni, że… została tam do dziś, bo do chwili obecnej pracuje w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej na tymże uniwersytecie na stanowisku adiunkta, zajmując się edukacją studentów. Ona lubi uczyć, a studenci lubią ją, czego dowodem jest przyznane przez nich wyróżnienie w konkursie na najlepszego wykładowcę kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 oraz 221/2022.

Praca na uczelni zobowiązuje. Tam nie wolno przysypiać na piedestale zawodowych osiągnięć. Droga w górę nigdy się nie kończy. Dlatego w 2012 dr Olek uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a następnie tytuł specjalisty ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. To wyjątkowe osiągnięcia pokazujące jej zawodowe zaangażowanie.
Dr Olek to wcielenie optymizmu i chodząca pogoda ducha. Dzięki swojej delikatności i empatii szybko zyskuje zaufanie pacjentów. Lubi z nimi rozmawiać, tłumaczyć zawiłości leczenia i edukować. Jej dokładność i skrupulatność pozwalają na osiąganie w pracy doskonałych efektów. Pacjenci cenią ją za ciepło i empatię, koledzy za pogodne usposobienie a szefowa za zaangażowanie w życie Kliniki.

Lubi wykorzystywać swoje talenty pedagogiczne nie tylko w pracy ze studentami. Nasze asystentki powtarzają często między sobą, że jeśli czegoś nie umiesz – popracuj chwilę z dr Anetą. Wszystkiego się dowiesz! Wszystko cierpliwie wytłumaczy!

Ponieważ od wielu lat pracuje w mikroskopie zabiegowym, to w naszej Klinice z dużym zaangażowaniem zajmuje się leczeniem kanałowym. Doktorat i specjalizacja z tej dziedziny oraz wieloletnie doświadczenie czynią ją ekspertem zarówno dla pacjentów, jak i dla pozostałych kolegów w zespole. Dr Aneta czuje się doskonale także w stomatologii zachowawczej. Poza tym zajmuje się przygotowaniem naszych pacjentów do leczenia protetycznego, co obejmuje interdyscyplinarne planowanie leczenia, leczenie zachowawcze, endodontyczne i periodontologiczne.

Zna bardzo dobrze język angielski i niemiecki. Ten rower zaparkowany pod Kliniką nawet w środku zimy należy do niej. Poza pracą lubi aktywnie spędzać czas ze swoimi dziećmi, a wieczorami czyta książki lub układa puzzle.

TYTUŁY NAUKOWE I WAŻNIEJSZE ODBYTE SZKOLENIA I KONFERENCJE:

Tytuł dr nauk medycznych
II stopień specjalizacji ze stomatologii zachowawczej z endodoncją
Wyróżnienie w konkursie na najlepszego wykładowcę kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022
● VIII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Saldent”
● III Międzynarodowa konferencja stomatologii praktycznej IDF
● VIII Konferencja Międzynarodowa „Dental Spaghetti – per aspera ad astra- praktyczne rady włoskich mistrzów”
● Sympozjum „Praktyczne aspekty leczenia stomatologicznego z pozycji lekarza specjalisty. Rozwiązania dla codziennej praktyki stomatologicznej”
● Konferencja „Shoulderless Revolution”
● The Virtual Conference, Redefining Health Professions Education Together
● IV Konferencja Periodontologiczna Polskiego towarzystwa periodontologicznego
● II Ogólnopolska Konferencja Matek Dentystek
● Konferencja „HollyŁódź 5”

Kursy i warsztaty:

● Kurs medyczny „Uzupełnienia Pełnoceramiczne – opracowanie pod licówki”
● Szkolenie „System szklanych podparć ZX-27”
● Teorytyczno – praktyczny kurs medyczny „Sukcesy w endodoncji: od leczenia do powtórnego leczenia”
● Kurs praktyczny „Sposoby na trudne kanały – sprawdzone własne metody pracy”
● Kurs medyczny „Perforacje Endodontyczne – wyrok czy wyzwanie? Metody usuwania wkładów koronowo korzeniowych i złamanych narzędzi kanałowych. Chirurgia wierzchołkowa – uzupełnienie czy alternatywa dla endodoncji.”
● „Wakacyjna Sesja endodontyczna – ponowne leczenie endodontyczne”
● Szkolenie „Doskonała obsługa pacjenta”
● Warsztat „Wykonanie koron i licówek czasowych, ich znaczenie oraz techniki bezpieczne dla przyzębia”
● Szkolenie „Chirurgia dla stomatologów ogólnie praktykujących, Wszystko co każdy dentysta o cięciu i szyciu powinien wiedzieć”
● Kurs „Akademia Kompozytu moduł II”
● Kurs „Odbudowy kompozytowe – Bezpieczna droga do przebudowy zgryzu”
● Kurs „Ruchomość zębów. Przyczyny, diagnostyka i leczenie”
● Kurs „Kompozytowa rekonstrukcja zębów przednich z wykorzystaniem indeksu silikonowego – praktyka okiem praktyka”
● Endo Circle Training – Austrian Society of Endodontology
● Szkolenie „Psychologia ustalania z pacjentem kompleksowego planu leczenia cz. I i II”
● Szkolenie „Psychologiczny autoportret, efektywność zespołowa”
● Kurs „REENDO. Nowoczesna endodoncja mikroskopowa od A do Z”
● Warsztaty „Deconstructing the journey of successful mentoring relationships” Sierpień 2021
● Kurs „Planowanie leczenia w stomatologii”
● Kurs „Kompleksowe leczenie pacjentów z problemami periodontologicznymi. Wydłużenie koron klinicznych zębów.”
● Intensywny kurs „Komunikacja z pacjentem”
● Szkolenie „Znieczulenie komputerowe w stomatologii”
● Kurs Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym”