Wytyczne dla Pacjentów Kliniki na czas pandemii koronavirus (COVID-19)

  1. Pacjenci z jakimikolwiek objawami (gorączka, kaszel, duszność, katar, bóle głowy) proszeni są o wcześniejsze poinformowanie Kliniki o swoim stanie zdrowia.
  2. Każdy pacjent, który znajduje się w Klinice, musi mieć założoną maseczkę ochronną na usta i nos. W przypadku jej braku można skorzystać z maseczek, które są przygotowane w recepcji.
  3. Prosimy, aby do Kliniki wchodził wyłącznie pacjent, bez osób towarzyszących. Pacjenci nieletni mogą wejść do Kliniki tylko z jednym rodzicem/opiekunem.
  4. Przy wejściu do Kliniki personel dokona pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. Przyjmowani będą wyłącznie pacjenci z temperaturą ciała nie wyższą niż 36,6 st. C.
  5. Po pomiarze temperatury pacjent kierowany jest do strefy przejściowej, gdzie myje i dezynfekuje ręce.
  6. Prosimy o utrzymywanie odległości (min. 1 metr) pomiędzy osobami znajdującymi się w recepcji.

PROSIMY O RYGORYSTYCZNE PRZESTRZEGANIE WYMIENIONYCH ZASAD I DO PRZESTRZEGANIA ZALECEŃ PERSONELU.

Wytyczne te zostały opracowane z myślą o zdrowiu zarówno pacjentów, jak i personelu kliniki.

DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ I WSPÓŁPRACĘ.