EWA GRABIŃSKA

dyplomowana higienistka stomatologiczna i licencjonowany technik dentystyczny

Asystentka stomatologiczna w Klinice Akademii Stomatologii. Na co dzień współpracuje z lekarzami, czynnie uczestnicząc przy każdym zabiegu. Jest osobą dokładną i konsekwentną. Sumiennie realizuje wszystkie powierzone zadania. Z wykształcenia technik dentystyczny. Nieustannie rozwija się i poszerza swoje umiejętności, uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. W trakcie kształcenia w kierunku higienistki stomatologicznej.

TYTUŁY NAUKOWE I WAŻNIEJSZE ODBYTE SZKOLENIA I KONFERENCJE:

● Szkolenie Profesjonalna higienizacja od podstaw
● Współczesne kompendium fazy higienizacyjnej
● Skaling i piaskowanie w praktyce higienistki nie z tej ziemi