Projekt: Wdrożenie wspomaganych cyfrowo spersonalizowanych usług 1-dniowej endodoncji i endoprotetyki

Wartość projektu: 1 088 596,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  486 770,58 PLN

Okres realizacji w latach: 2019-2020

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R dotyczących  ulepszonej technologii wytwarzania wyrobów dentystycznych do zastosowań w protetyce stomatologicznej. Rezultatem będzie wdrożenie wspomaganych cyfrowo spersonalizowanych usług 1- dniowej endodoncji i endoprotetyki poprzez stworzenie cyfrowego centrum 1-dniowej endoprotetyki (Cyfrowego Centrum Terapeutycznego), gdzie przeprowadzana będzie diagnostyka, planowanie, przygotowanie leczenia i leczenie narządu żucia w oparciu o cyfrowe procesy technologiczne w ramach innowacyjnej  usługi. Wdrożenie nowej usługi będzie możliwe dzięki zastosowaniu technologii opartej o wyniki zleconych prac B+R,  wykorzystującej sparametryzowany proces silanizacji pozwalający na osiągnięcie oraz poprawę wymaganych cech funkcjonalno-użytkowych usług.

Do realizacji projektu zostały zakupione:
 1. CEREC PREMIUM PACKAGE + PRIMESKAN – skaner wewnątrzustny i frezarka
 2. UNIT STOMATOLOGICZNY SIRONA 2 SZT.
 3. PIEC IVOCLAR EP 310 – urządzenie/piec do wypalania ceramiki
 4. GC LABOLIGHT DUO LAMPA DO POLIMERYZACJI – lampa do utwardzania kompozytów
 5. HELIODENT PLUS APARAT RTG FIRMY SIRONA ORAZ RAMIĘ NA UNIT – aparat do wykonywania zdjęć rtg
 6. MELAG MELATHERM MYJNIA-DEZYNFEKTOR – urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi stomatologicznych
 7. MIKROSKOP STOMATOLOGICZNY GLOBAL A6 Z BINOKULAREM 210 STOPNI
 8. SICAT ENDO OPROGRAMOWANIE SIRONA – oprogramowanie pomagające w przygotowaniu i przeprowadzaniu leczenia kanałowego30
 9. SILANIZATOR – urządzenie zwiększające siłę łączenia uzupełnień protetycznych z tkankami zęba
 10. TOMOGRAF ORTHOPHOS SL Z PRZYSTAWKĄ CEPH 11X10 PROJEKT OSŁON STAŁYCH+ FARTUCH RTG+ POZYCJONERY + KOMPUTER RCU – zestaw urządzeń służący do diagnostyki rentgenowskiej 2D i 3D
 11. XIOS SUPREME RADIOGRAFIA CYFROWA WI-FI 6410810 SIRONA – czujnik cyfrowy do rejestracji wewnątrzustnych zdjęć rtg
 12. OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI GABINETU – oprogramowanie służące do rejestracji wizyt pacjentów i prowadzenia dokumentacji medycznej
 13. KOMPUTER 2 SZT.

Efekty: Nowe usługi są przeznaczone zarówno dla pacjentów, dla których świadczone są aktualnie usługi stomatologiczne, jak i dla nowych pacjentów. Szczególną grupęstanowią pacjenci, dla których realizacja leczenia endoprotetycznego stanowi problem (np. ze względów czasowych, pacjenci przyjezdni, mieszkający na stałe za granicą lub pracujących poza miejscem zamieszkania, dla pacjentów z odruchem wymiotnym). Wdrożenie wyników prac B+R  zwiększyło komfort pacjenta i wyeliminowało pobieranie wycisku, bardzo niekomfortowe dla pacjentów z odruchem wymiotnym, jak również zwiększyło skuteczność leczenia, dzięki większej wytrzymałości połączenia wypełnienia z zębem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.