Czym jest endodoncja?

Endodoncja to gałąź stomatologii, która rozwija się prężnie i ma bogatą historię. Nasza klinika w Łodzi korzysta z jej najnowszych osiągnięć. Od 20 lat przeprowadzamy mikroskopowe leczenie kanałowe, a nasi specjaliści mają ogromne doświadczenie w tego typu zabiegach.

Endodoncja to dział stomatologii zajmujący się leczeniem chorób miazgi, których najczęstszą przyczyną są bakterie. Początkowym miejscem bytowania i rozwoju drobnoustrojów jest ślina. Stamtąd bakterie przenoszą się na powierzchnię zęba, gdzie namnażają się dalej, a na skutek ich aktywności powstaje w zębie ubytek próchnicowy. Na tym etapie leczenie kanałowe nie jest jeszcze konieczne. Dopiero gdy w wyniku powiększania się ubytku i rozprzestrzeniana w zębie drobnoustrojów dochodzi do zapalenia miazgi, konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego.

Bakterie obecne w głębokich ubytkach próchnicowych są najczęstszą przyczyną chorób miazgi, choć nie jedyną. Wśród innych powodów wymienić należy nieszczelne wypełnienia, uzupełnienia protetyczne (korony i mosty), zapalenie przyzębia czy urazy zębów.

Stan zapalny miazgi manifestuje się początkowo zwiększoną reakcją zęba na bodźce termiczne. Później dołącza się ból na nagryzanie i dolegliwości bólowe samoistne. Na skutek toczącego się stanu zapalnego miazga obumiera, a w kanałach zęba namnażają się bakterie. Jeżeli nie zostanie podjęte w porę leczenie, to stan zapalny rozprzestrzenia się dalej, na tkanki leżące bezpośrednio wokół wierzchołka korzenia zęba.

Co to jest leczenie kanałowe?

Zabieg ten polega na otwarciu jamy zęba, usunięciu obumarłej, zainfekowanej miazgi, zdezynfekowaniu kanałów i szczelnym ich wypełnieniu.

Co to jest mikroskopowe leczenie kanałowe?

Ze względu na to, że pole zabiegowe w trakcie leczenia kanałowego jest bardzo małe, do leczenia wykorzystuje się mikroskop zabiegowy. Użycie mikroskopu pozwala na znacznie większą precyzję pracy, dokładny wgląd do wnętrza zęba i zlokalizowanie wszystkich obecnych w zębie kanałów. Jest to kluczowe dla powodzenia całego procesu. Pomięcie jakiegoś kanału skutkuje bowiem pozostawieniem w nim bakterii i proces chorobowy nie zostaje zatrzymany.

Jak przebiega mikroskopowe leczenie kanałowe?

leczenie u stomatologa

Procedura rozpoczyna się od usunięcia próchnicy i wszystkich starych wypełnień. Jest to konieczne, by ocenić stopień zniszczenia i przydatność zęba do dalszego leczenia. Potem lekarz musi przygotować ząb i odbudować go do leczenia kanałowego.

W tym momencie mikroskopowe leczenie przechodzi w najtrudniejszy etap: opracowania kanałów korzeniowych. Współczesna endodoncja posługuje się rotacyjnymi narzędziami niklowo-tytanowymi. Najnowsze narzędzia są niezwykle elastyczne i pozwalają na opracowanie najbardziej zakrzywionych kanałów. Potem następuje faza dezynfekcji przestrzeni kanałowej i na koniec jej wypełnienie.

Aktualnym standardem w wypełnianiu kanałów jest stosowanie gutaperki w połączeniu z materiałem uszczelniającym na bazie żywicy epoksydowej. Obserwujemy także dynamicznie rozwijający się trend w endodoncji w postaci biomateriałów stosowane do wypełniania kanałów.

Końcowym, ale nie mniej ważnym etapem, jest szczelne zabezpieczenie korony zęba. Światowa endodoncja i przyjęte ogólnie medyczne standardy mówią, że nie może być to zwykłe wypełnienie, tylko korona, endokorona lub nakład.

Endodoncja mikroskopowa pozwala na leczenie bardzo trudnych przypadków. Mikroskop umożliwia usunięcie złamanego narzędzia, na zdiagnozowanie pęknięć korzeni czy na odnalezienie dodatkowych kanałów.

Nasza klinika stosuje mikroskopowe leczenie kanałowe od 20 lat. Przez ten czas obserwujemy korzyści płynące ze stosowania mikroskopu. Dlatego leczenie endodontyczne każdego zęba wykonujemy w naszej klinice w mikroskopie. Leczenie przeprowadzane jest przez wysokiej klasy specjalistów. Lekarze pracujący w naszej klinice to także dydaktycy, szkolący dentystów nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Mikroskopowe leczenie kanałowe można często przeprowadzić na jednej wizycie. Na tej samej wizycie możemy na zębie leczonym kanałowo wykonać i zacementować koronę. A to dzięki skanerowi i frezarce – najnowocześniejszemu sprzętowi, który mamy w naszej klinice. Dzięki temu, że zabieg zajmuje tak mało czasu, nasza oferta jest atrakcyjna nie tylko dla mieszkańców miasta, ale także dla osób, które odwiedzają Łódź.

A czy endodoncja pod mikroskopem boli? Leczenie to jest wykonywane w znieczuleniu miejscowym. Oznacza to, że pacjent  nie odczuwa bólu podczas wizyty. Po wszelkie dodatkowe informacje zapraszamy do naszej kliniki w Łodzi.