Wiele zabiegów stomatologicznych, szczególnie tych bardziej skomplikowanych i chirurgicznych, poprzedzonych jest szczegółową diagnostyką. Dwuwymiarowe zdjęcia RTG nie pozwalają do końca wykonać odpowiednich pomiarów przed planowaniem zabiegu, ponieważ obraz przedstawiony na płaszczyźnie jest zniekształcony.

Zdjęcia wykonane stożkowym tomografem komputerowym (CBCT) pokazują rzeczywisty, trójwymiarowy obraz tkanek i umożliwiają dokonania precyzyjnych pomiarów.

Stożkowa tomografia komputerowa pozwala ponadto na postawienie diagnozy w przypadku zębów leczonych kanałowo, umożliwia wykrycie stanów zapalnych nie widocznych za zwykłych zdjęciach RTG, ułatwia wykrycie pęknięć korzeni, lokalizację złamanych narzędzi i wiele, wiele innych.

Nowoczesne urządzenia stosowane w stomatologii mają zminimalizowaną dawkę promieniowania, a badanie trwa kilka minut.