Periodontologia zajmuje się leczeniem chorób przyzębia, które stanowią jedną z głównych przyczyn utraty zębów.

Co to jest przyzębie?

Składowymi przyzębia są dziąsło, ozębna, cement korzeniowy i kość wyrostka zębodołowego — zwane też zespołem tkanek otaczających ząb. Funkcją przyzębia jest utrzymanie zęba w kości. Wszelkimi schorzeniami związanymi z tą częścią ciała zajmuje się dentysta — periodontolog.

Budowa przyzębia

Do najczęstszych chorób przyzębia zaliczamy:

 1. zapalenie dziąseł,
 2. zapalenie przyzębia,
 3. recesje dziąseł.

1. Zapalenie dziąseł

Objawia się zaczerwienieniem i krwawieniem podczas mycia lub nitkowania, a później także w trakcie jedzenia twardych pokarmów np. jabłek. Dolegliwości bólowe występują rzadko lub wcale. W periodontologii jest to stan dużo mniej poważny, niż zapalenie przyzębia.

Jakie są przyczyny zapalenia dziąseł?

Niedokładne mycie zębów powoduje pozostawianie bakterii na niedomytych powierzchniach. Zalegające bakterie (płytka bakteryjna) przekształcają się z czasem w kamień. Produkty przemiany materii bakterii powodują stan zapalny i związane z nim konsekwencje.

Na czym polega leczenie zapalenia dziąseł?

Leczenie jest proste i może je przeprowadzić lekarz periodontolog lub wykwalifikowana higienistka stomatologiczna. Polega na oczyszczeniu zębów z kamienia i płytki bakteryjnej oraz na wypolerowaniu zębów. Pacjent otrzymuje instruktaż higieny. Konieczne jest dobranie właściwej szczotki do zębów, nitki lub szczoteczki międzyzębowej oraz płukanek wspomagających gojenie.

Jak długo trwa gojenie?

Po usunięciu kamienia, stan zapalny ustępuje całkowicie bez pozostawienia jakichkolwiek śladów. Dziąsło regeneruje się w ciągu kilku dni. Jeśli kamień lub płytka bakteryjna nie zostaną usunięte w porę, stan zapalny przenosi się na kość i przekształca w stan zapalny przyzębia.

2. Zapalenie przyzębia

Obejmuje wszystkie struktury przyzębia: dziąsło, ozębną, cement korzeniowy, a przede wszystkim kość, w której tkwi ząb. Na skutek stanu zapalnego kość zanika, a ząb traci podparcie. Z czasem dochodzi do cofania się dziąseł, przemieszczania zębów, a także ich rozchwiania i utraty.

Fazy zapalenia przyzębia:

Jakie są przyczyny zapalenia przyzębia?

Nieleczone zapalenie dziąseł przekształca się z czasem w stan zapalny przyzębia. Kamień gromadzi się zarówno nad jak i pod dziąsłem. Często nie widać go gołym okiem. Jest niemożliwy do usunięcia bez pomocy periodontologa.

kamień zalegający pod i nad dziąsłem

Na czym polega leczenie zapalenia przyzębia?

Zalegający pod dziąsłem kamień oraz ziarninowa tkanka zapalna muszą zostać usunięte, a korzenie zębów dokładnie wypolerowane. W periodontologii służą do tego specjalne narzędzia ręczne (kirety) lub ultradźwiękowe. Czasami potrzebne są dodatkowe zabiegi z zakresu chirurgii.

Mimo postępów w medycynie utrata kości jest nieodwracalna. Przy zaangażowaniu i współpracy pacjenta periodontolog potrafi ten proces zatrzymać, jednak nie ma możliwości zregenerowania utraconej kości. 

Choroba przyzębia może nawrócić w każdej chwili. Zwykle nie towarzyszą temu dolegliwości bólowe i pacjent może nie zaobserwować niepokojących objawów. Dlatego musi być pod stałą, systematyczną kontrolą i o to dbają specjaliści periodontologii Kliniki Akademii Stomatologii w Łodzi.

3. Recesje dziąseł

W periodontologii recesja to zanik dziąsła z powierzchni szyjki lub nawet korzenia zęba.

Przyczyny recesji

Przyczyn recesji dziąseł jest wiele:

 1. Nieprawidłowa technika mycia zębów. Zwykle jest to metoda „szorowania”, która w połączeniu z twardą szczotką do zębów może spowodować nieodwracalne uszkodzenia zarówno szkliwa jak i dziąseł.
 2. Węzeł urazowy. Ząb podczas żucia wchodzi w kolizję z zębem przeciwstawnym. Pacjent tego nie odczuwa, jednak delikatna tkanka dziąsła reaguje „ucieczką” z przeciążonego zęba.
 3. Konsekwencje leczenia ortodontycznego.Czasem po leczeniu ortodontycznym obserwuje się ucieczkę dziąsła z niektórych zębów. Wtedy z pomocą przychodzi periodontologia.
 4. Zapalenie przyzębia.

Na czym polega leczenie recesji?

 1. Usunięcie przyczyny. Po dokładnym zbadaniu pacjenta,periodontolog stara się ustalić przyczynę recesji. Ustalenie i wyeliminowanie przyczyny pozwoli na zatrzymanie procesu, choć oczywiście go nie cofnie. Periodontolog wspólnie z higienistką uczą pacjenta bezpiecznych technik mycia zębów oraz dobierają odpowiednie dla pacjenta instrumentarium do codziennej higieny. Przeprowadzany jest skaling i kiretaż. Usuwane są węzły urazowe.
 2. Usunięcie objawów. Odsłonięte szyjki zębów nie są zjawiskiem obojętnym dla pacjenta. Mogą dawać dolegliwości bólowe na zimne i kwaśne, są miejscem kumulowania się płytki bakteryjnej, szybciej ulegają erozji na skutek działania kwasów w jamie ustnej. Najlepiej jest przykryć recesję tkanką pobraną od pacjenta. To prosty zabieg i w Klinice Akademii Stomatologii w Łodzi wykonuje go periodontolog w znieczuleniu miejscowym.

Uogólnione recesje dziąseł

10 miesięcy po pokryciu recesji

Martwy, przebarwiony ząb przedtrzonowy.
Recesja dziąsła odsłania ciemnobrązowy korzeń zęba.

Dziąsło pół roku po przeszczepie. Widoczna tkanka w fazie gojenia. Na zębie korona tymczasowa.

Periodontologia może uratować życie

Periodontologia zajmuje się również chorobami języka, warg, zmianami na błonie śluzowej policzków i dna jamy ustnej. Periodontolog diagnozuje także i leczy choroby ogólne występujące w ustach – zarówno wirusowe, bakteryjne, jak i grzybicze. Konsultacje periodontologiczne są bardzo istotne, gdyż choroby jamy ustnej mogą być sygnałem alarmowym takich  poważnych chorób jak AIDS czy choroby nowotworowe.

Periodontologia jest bardzo rozwiniętą dziedziną stomatologii, a Klinika Akademii Stomatologii w Łodzi zatrudnia specjalistów tej gałęzi medycyny.

W ramach periodontologii w Klinice Akademii Stomatologii w Łodzi oferujemy:

 • oczyszczanie z kamienia nad- i poddziąsłowego,
 • szynowanie rozchwianych zębów,
 • pokrycie recesji dziąsłowych,
 • pogłębienie przedsionka jamy ustnej,
 • leczenie periimplantitis, czyli zapalenia w okolicy wszczepionego implantu zębowego,
 • zabiegi płatowe – chirurgiczne oczyszczenie złogów kamienia i ziarniny zalęgających głęboko pod dziąsłem,
 • leczenie zapaleń dziąseł,
 • odbudowę utraconej kości przy zastosowaniu materiałów kościozastępczych,
 • leczenie protetyczne w chorobach przyzębia.