Lek. dent. Marta Badeńska

Dr Marta Badeńska kierunek lekarsko-dentystyczny w Łodzi ukończyła w 2019 r. podczas studiów należała do Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii – organizacji zajmującej się szerzeniem wiedzy zarówno wśród studentów, młodych dentystów jak i w społeczeństwie.

Jej droga do dyplomu lekarza dentysty nie była taka oczywista. Wprawdzie od zawsze chciała pomagać innym, ale na początku nie myślała wcale o stomatologii. W liceum była w klasie humanistycznej, bo uważała, że będzie pomagać ludzkim duszom i umysłom jako psycholog.
Jednak w porę zorientowała się, że to nie ten kierunek. Wybrała stomatologię – na całe szczęście! Bo pacjenci zyskali oddaną lekarkę! Marta leczy swoich pacjentów tak, jak sama chciałaby być leczona. Jej supermoce to serdeczność i troska. Jeśli kiedykolwiek byłeś pacjentem to wiesz, że serdeczność lekarza jest wyjątkowo ważna.

Na swoją miłość w stomatologii wybrała protetykę. Można by rzec, że jak matematyka jest królową nauk, tak protetyka jest królową wszystkich dziedzin stomatologii. Dr Marta protetykę pokochała już na studiach. Gdy oddała pierwszą protezę zobaczyła, że taką „prostą” procedurą może odmienić diametralnie uśmiech człowieka, który wcześniej wstydził się uśmiechać.
W tej chwili kończy specjalizację z protetyki, ale już teraz w Klinice Akademii Stomatologii zajmuje się niektórymi procedurami stomatologicznymi oraz bondingiem. Ta ostatnia procedura jest niezwykle wdzięczna, bo pozwala w stosunkowo krótkim czasie odmienić uśmiech pacjenta! Dr Marcie w pracy pomaga talent plastyczny – uwielbia malować, rysować, pracować manualnie. Takie umiejętności w pracy protetyka są niezbędne – by umieć dostrzec i stworzyć piękno.

Gdyby zapytać ją o jej inne supermoce to powie, że jest uparta i konsekwentna w realizowaniu swoich marzeń. A że jednym z tych marzeń jest móc pomagać pacjentom lepiej, to jej rozwój zawodowy konsekwentnie idzie do przodu!

01.2021 – obecnie
SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

TYTUŁY NAUKOWE I WAŻNIEJSZE ODBYTE SZKOLENIA I KONFERENCJE:

● Rozpoczęta i kontynuowana specjalizacja z protetyki stomatologicznej w SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
● Stomatologia zachowawcza i estetyczna w nowoczesnym gabinecie
● Dostępna stomatologia z Septodont
● Funkcjonalna okluzja od stawu skroniowo-żuchwowego do projektowania uśmiechu, Organizator: The Dawson Academy Polska
● Jak odbudować głębokie ubytki bez problemów. Od izolacji do doszczelnienia matrycy według Success Stairs, Prowadzący: lek. dent. Maciej Czerwiński
● Codzienna stomatologia zachowawcza-krok po krok. Odcinek boczny Prowadzący: lek.dent. Marcin Krupiński
● Kompozytowa rehabilitacja Estetyczna Organizator: lek. dent. Dawid Pisuk
● Licówki porcelanowe i kompozytowe- krok po kroku Prowadzący: Dr n. med. Aleksander Maj
● Adhezyjne odbudowy protetyczne zębów leczonych endodontycznie w odcinku bocznym. Endokorony, włókna, nakłady. Prowadzący: lek. dent. Bartłomiej Karaś, lek. Dent. Aneta Szutowska
● ENDO. Nowoczesna endodoncja mikroskopowa od A do Z. Prowadzący: Dr n. med. Wojciech Wilkoński
● Szlifowanie zębów pod korony i mosty protetyczne- Poziom I Prowadzący: dr.n.med. Bohdan Bączkowski
● Ekstrakcje niechirurgiczne- atraumatyczne metody ekstrakcji trzonowców Organizator: The Dawson Academy Polska
● Mechaniczna i chemiczna kontrola bioliflmu w świetle dowodów naukowych
● Wydłużanie koron klinicznych Organizator: The Dawson Academy Polska
● Bonding – skuteczne odbudowy w odcinku przednim
● „Czy uzupełnienia ruchome muszą być zdejmowane?” Czyli wszystko o protezach overdenture, elementach precyzyjnych i kombinowanych pracach pełnołukowych
● Odbudowa zębów po leczeniu kanałowym
● Hollyłódź Smile 3 – Konferencja naukowa organizowana przez Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii, 2018 r
● Dental soft skills 2
● Let’s talk prostho – ogólnopolska konferencja protetyczno-implantologiczna
● Hollyłódź Smile 1 Konferencja naukowa organizowana przez Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii, 2017 r